GŁÓWNY ORGANIZATOR

logo_v11.png   logo BB

PATRONAT HONOROWY

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Marszałek województwa śląskiego

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Rektor Akademii
Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
 

SPONSOR GŁÓWNY

MINISTERSTWO LOGO  

XVII Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki finansowany w ramach umowy nr 787/P-DUN/2016 środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

XVII Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki

  • 06_slider6.png

Szanowni Państwo,
W imieniu JM Rektora prof. dr hab. Jarosława Janickiego oraz Komitetu Organizacyjnego XVII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbywał się w dniach 16-23 września 2016 roku, pragnę podziękować za pomoc podczas realizacji tego wyjątkowego przedsięwzięcia.
Przygotowania do Festiwalu trwały od października 2015 roku. W tym czasie i bezpośrednio przed wydarzeniem, w prace zaangażowanych było wiele osób.
Pragnę szczególnie podziękować Władzom Rektorskim i Dziekańskim za pomoc w koordynowaniu działań festiwalowych oraz Koordynatorom Wydziałowym.
Za przeprowadzenie wykładów, ćwiczeń, prezentacji i laboratoriów dziękuję wykładowcom oraz wszystkim pracownikom i studentom, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia festiwalowych zajęć.
Ogromne podziękowania pragnę złożyć na ręce Kierownika Działu Techniczno-Remontowego. Wszystkim pracownikom tego Działu dziękuję za doskonałą współpracę podczas XVII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
Szczególne podziękowania składam pracownikom Biura Promocji oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Kontaktów z Mediami, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w organizację i koordynację wszystkich wydarzeń XVII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
Tegoroczny Festiwal obfitował w szereg różnorodnych i atrakcyjnych wydarzeń. Do organizatorów spłynęło blisko sto pięćdziesiąt zgłoszeń, z uczelnianych wydziałów oraz z instytucji współpracujących z Akademią.
Podczas pierwszego dnia, 16 września, uczestnicy festiwalu mieli okazję wysłuchać wykładów przeprowadzonych przez wybitne autorytety w swoich dziedzinach. Inaugurację uświetnił wykładem polski himalaista Ryszard Pawłowski, a tuż po III Beskidzkim Dyktandzie Festiwalowym, dyskusję na temat poprawności językowej przeprowadził prof. Jerzy Bralczyk. Wielką atrakcją tego dnia było również spotkanie młodzieży z aktorami teatru warszawskiego Piotrem Polkiem i Piotrem Szwedesem, a w godzinach popołudniowych spektakl Pół na pół w wykonaniu tychże aktorów; w reżyserii Wojciecha Malajkata.
Drugi dzień - Piknik Naukowy – Rynek Wiedzy na Rynku Starego Miasta Bielska-Białej należy uznać za udany o czym świadczy duże zainteresowanie festiwalowymi warsztatami i pokazami.
Kolejne dni 19 do 23 września były wypełnione wykładami, warsztatami, pokazami, laboratoriami, konkursami, przygotowanymi przede wszystkim przez wykładowców naszej uczelni
We wszystkich wykładach, prezentacjach i laboratoriach, na terenie ATH oraz w innych ośrodkach, wzięło udział ponad 3 tysiące osób.

dr hab. Jacek Nowakowski, prof. ATH
Główny Koordynator XVII Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki
oraz Komitet Organizacyjny XVII BFNiS