Akademia
Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2

tel. +48 (33) 82-79-274
festiwal@ath.bielsko.pl


   logo nieb środek

XVI Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki

 • 01_ina.png
 • 02_bochenek.png
 • 03_atm.png
 • 04_bralczyk.png
 • 05_czeslaw.png
 • 06_besquidians.png
 • 07_baner-flashmob.png

Szanowni Państwo,
W imieniu JM Rektora ATH prof. Ryszarda Barcika oraz Komitetu Organizacyjnego XVI Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbywał się w dniach 29-30 maja, pragnę serdecznie podziękować za pomoc podczas realizacji tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Przygotowania do Festiwalu trwały już od października 2014 roku. W tym czasie, a szczególnie bezpośrednio przed wydarzeniem, w prace przygotowawcze zaangażowanych było wiele osób.

Pragnę w pierwszej kolejności podziękować Władzom Rektorskim oraz Dziekańskim za pomoc w koordynowaniu działań festiwalowych. Za przeprowadzenie wykładów, ćwiczeń, prezentacji i laboratoriów dziękuję wykładowcom oraz wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia festiwalowych zajęć. Ogromne podziękowania pragnę złożyć na ręce Kanclerza ATH oraz Kierownika Działu Techniczno-Remontowego. Wszystkim pracownikom tego Działu dziękuję za doskonałą współpracę podczas pierwszego i drugiego dnia Festiwalu, a także w trakcie dni poprzedzających Festiwal. Większość festiwalowych wydarzeń, nie odbyłaby się bez zaangażowania studentów naszej Uczelni. Dziękuję za ich aktywne włączenie się w organizację i niezastąpioną pomoc podczas XVI Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Tegoroczny Festiwal obfitował w szereg różnorodnych i atrakcyjnych wydarzeń. Do organizatorów spłynęło blisko sto pięćdziesiąt zgłoszeń, z uczelnianych wydziałów oraz z instytucji współpracujących z Akademią. Podczas pierwszego dnia, 29 maja, uczestnicy Festiwalu mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów, przeprowadzonych przez profesorów będących autorytetami w swoich dziedzinach. Wykład inauguracyjny pt. „Kardiochirurgia XXI wieku – nowoczesne technologie medyczne w kardiochirurgii", wygłosił prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek, a tuż po II Beskidzkim Dyktandzie Festiwalowym, dyskusję na temat poprawności językowej przeprowadził prof. Jerzy Bralczyk. We wszystkich wykładach, prezentacjach i laboratoriach, na terenie ATH oraz w innych ośrodkach, wzięło udział ponad 3 tysiące osób. Drugi dzień Festiwalu również należy uznać za bardzo udany. Świadczy o tym duża frekwencja i zainteresowanie festiwalowymi warsztatami, pokazami oraz koncertami.

Komitet Organizacyjny XVI Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki:
Główny Koordynator ds. Festiwalu – dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH
Sekretarz Festiwalu – mgr inż. Jolanta Biernat
Koordynator Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki – dr hab. Szymon Wąsowicz, prof. ATH
Koordynator Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska – dr inż. Mirosław Wyszomirski
Koordynator Wydziału Zarządzania i Transportu – dr Marcin Jakubiec
Koordynator Wydziału Humanistyczno-Społecznego – dr Agnieszka Przybyła-Dumin
Koordynator Wydziału Nauk o Zdrowiu – mgr Krystyna Słowiaczek
Koordynator Akademii Młodych Talentów – mgr Agnieszka Palion-Musioł
Galeria Akademicka – dr hab. Ernest Zawada, prof. ATH, mgr Małgorzata Skrzypek
Biuro Festiwalu – mgr Maciej Bujakowski Kierownik Biura Promocji, lic. Izabela Świerczek, mgr inż. Artur Biela

Mecenat Festiwalu - sposnor główny:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 minis

Patronat honorowy:

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 • Jacek Krywult Prezydent Miasta Bielska-Białej
 • Grażyna Staniszewska Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia