FN 2013
Organizator:
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej
43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2

Patronat honorowy:

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
  Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej
 • Mirosław Sekuła
  Marszałek Województwa Śląskiego
 • Jacek Krywult
  Prezydent Miasta Bielska-Białej
 • Grażyna Staniszewska
  Przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Bielska-Białej
  i Podbeskidzia