GŁÓWNY ORGANIZATOR

logo_v11.png   logo BB

PATRONAT HONOROWY

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Marszałek województwa śląskiego 

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Rektor Akademii
Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej
 

SPONSOR GŁÓWNY

MINISTERSTWO LOGO  

Zaskoczenie i zdziwienie są początkiem zrozumienia

  • banery_www_2017.png

Szanowni Państwo

Już po raz osiemnasty Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej organizuje Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki. Serdecznie zapraszam do udziału w tej największej na Podbeskidziu imprezie popularyzującej naukę. Jak się Państwo przekonają przeglądając ten program, łatwo można znaleźć mnóstwo atrakcji, odpowiadających własnym zainteresowaniom.

Podobnie jak w latach poprzednich Festiwalowi przyświeca idea szerokiej integracji środowisk naukowych oraz kulturalno-oświatowych naszego miasta i regionu. Pragniemy ponownie zaprezentować tę działalność, dorobek i możliwości twórcze szerokiemu gronu dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych – mieszkańcom Podbeskidzia. Bogata oferta programowa obejmuje setki imprez i spotkań, takich jak wykłady, laboratoria, warsztaty, sesje posterowe, wystawy, spektakle, koncerty, a także pokazy filmowe.

Od lat jest to okazja do zaprezentowania tego, co dzieje się w niedostępnych na co dzień akademickich laboratoriach oraz w aulach i gabinetach podczas ożywionych dyskusji i wnikliwych rozważań. Mamy nadzieję, że jak zwykle szeroko zaprezentowany będzie potencjał intelektualny i artystyczny całego Podbeskidzia, a uczestnicy Festiwalu zobaczyć będą mogli prezentacje pracowników innych uczelni oraz dokonania domów kultury, bibliotek, galerii wystawowych i innych instytucji.

Od poziomu nauki, jej wykorzystania i dobrego wykształcenia społeczeństwa zależeć będzie, czy będziemy rozumieli świat i umieli w nim działać w przyszłości. Zapraszamy zatem od 11-13 maja 2017 roku na Błonia do kampusu Akademii Techniczno-Humanistycznej, na bielski Rynek i do wielu innych miejsc w mieście i regionie, które zamienią się ponownie w tętniące życiem centrum nauki, kultury i sztuki.

 JM Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
prof. dr hab. Jarosław Janicki